SanEd consulting

Company profile

SanEd consulting is an IT training company which initiated its services in 2005 primarily as Sun Microsystem's authorised training provider. Our training portfolio was Solaris and Java focused. Later on we upgraded our portfolio and included authorisations from Veritas / Symantec and Oracle after aquisition of Sun. 

As the global IT market is rapidly changing and developing we must have accepted its needs and trends. Thus, beginning of 2014 we decided to "refurbish" our services and included new, young and perspective partners and together prepared number of interesting trainings you can find in our catalogue.

We are looking forward to successful cooperation with you.

.
поздравления с новорожденным

Management of security incidents

Start Date:
Not Specified
Finish date:
Not Specified
Code:
CIT004
Price:
0.00 EUR (VAT excl.)

Description

Tréning je súčasťou prípravy bezpečnostného tímu, ktorý sa skladá z každého pracovníka, ktorý príchádza do kontaktu s bezpčnostnými situáciami. Tréning má za cieľ pripraviť týchto pracovníkov na efektívne zvládanie bezpečnostného incidentu. Naučí ich základné postupy ako je tvorba Security Incident Response Team (SIRT), chain of command, alebo eskalačnej matrice. Po zvládnutí zakladných postupov sa účastníci trénuju v základných pravidlách práce SIRT a zvládaní bezpečnostného incidentu tak, aby chápali priority ochrany prostredia (aj z finančného hľadiska). Na záver tréningu si tieto zručnosti precvičia na modelových situáciach.

 

Duration:

4 hours

 

Price: on demand

 

Date:  on demand


Book the course: Management of security incidents

Bookings are disabled.

     

- Trainings - - - Management of security incidents